Jeg ringer men får ikke fortsette samtalen. Hva gjør jeg?