Følg

Hvilke rettigheter ber appen om og hvorfor?

Android:

Android appen består av to hoveddeler - søk og dialer. Disse delene har forskjellig funksjonalitet og derfor behov for forskjellige rettigheter. Vi beskriver derfor hver del for seg.

Det "tekniske navnet" på rettigheten står parentes slik at man kan søke opp litt mer informasjon tilknyttet hver rettighet om ønskelig.Søkedelen:
Søkedelen inneholder funksjonaliteten som lar kunden søke i 1881 sin database, visning av resultat, kart, veisøk og diverse funksjonalitet tilknyttet dette. Denne delen av appen bruker følgende rettigheter:

- Full nettverkstilgang (INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE). All kommunikasjon mot 1881 sin server, kartserver og funksjonalitet for å finne veibeskrivelse går over Internett og trenger derfor denne tilgangen. Det sjekkes også om Internett er tilgjengelig før kall kjøres slik at en feilmelding kan vises hvis nett ikke er tilgjengelig.

- GPS (ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION). Posisjon brukes i forbindelse med søk for å kunne levere mest mulig relevant resultat fra 1881. Kundens posisjon vises også i kartet med en markør. 1881 har også et eget skjermbilde for å ringe Nødnumre, dette skjermbildet viser kundens posisjon i grader, minutter og sekunder slik at dette evt. kan formidles videre.

- Skrive til ekstern lagring (WRITE_EXTERNAL_STORAGE). Karttjenesten som brukes (levert av Norkart) mellomlagrer grafikk til kartene for at opptegningen skal gå raskere. Denne mellomlagringen skjer da til ekstern lagringsenhet - dette er typisk SD kort, men kan også være et eget minne som er integrert i telefonen.

- Bli kalt opp etter restart (RECEIVE_BOOT_COMPLETED). Appen har en påminnelsesfunksjon som kan aktiveres fra et søkeresultat - denne kan f.eks. brukes til å få en påminnelse om å ringe den aktuelle personen om en stund. Dette er implementert ved å bruke telefonens "alarm" system. Hvis brukeren restarter telefonen sin vil alle alarmer bli fjernet, og de må settes på nytt. Derfor blir 1881 appen kalt opp etter oppstart slik at evt. påminnelser kan bli lagt inn i alarmsystemet på nytt.

- Ringe (CALL_PHONE). Det ligger mange ringeknapper i appen som gjør det lett for kundene å ringe til en oppsøkt kontakt. For å få initiert en utgående samtale må denne rettigheten brukes. Det er også et eget skjermbilde for å ringe nødnumrene til de tre nødetatene.

- Lese og endre kontakter - (READ_CONTACTS, WRITE_CONTACTS). Når man søker opp en person eller et firma finnes det funksjonalitet for å lagre resultatet til en ny eller eksisterende kontakt i kundens kontaktliste. For å lagre trenger man skriverettigheten, og for å finne ut om kontakten finnes fra før av trenger man leserettigheten. Det er også en funksjon som legger til en ny kontakt med telefonnumrene til de 50 mest aktive telefonselgerne.

- Finne konto på enhet (GET_ACCOUNTS). Det har blitt vanlig å sette inn flere google kontoer på en telefon - f.eks. en privat og en for jobb. Når kunden skal lagre en kontakt fra 1881 sjekker vi om kunden har flere slike kontoer og lar evt. brukeren velge hvilken konto som skal brukes slik at kontakten havner på riktig sted.

Dialerdelen:
Dialeren inneholder funksjonalitet som fungerer tilsvarende som telefonens ringe-app med samtalelogg (viser samtaler og SMS'er) og kontaktliste. Denne dialeren bruker da 1881 aktivt for å hente informasjon om ukjente samtaler og telefonnumre slik at dette kan vises i samtaleloggen og når man slår nummer på dialerens eget tastatur. Denne er tett knyttet opp mot telefonens samtalelogg og kontaktliste og trenger disse rettighetene:

- Full nettverkstilgang (INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE). Som for den andre delen - trenger tilgang til nettet for å aksessere 1881 sine servere.

- Lese og endre kontakter - (READ_CONTACTS). Kontaktene fra telefonens kontaktliste vises i to forskjellige lister - en for favoritter og en for alle kontakter. For å kunne hente ut kontaktene trengs denne rettigheten. Det gjøres også oppslag mot kontaktlisten ved innkommende samtaler og utgående samtaler for å kunne vise informasjon om samtalen.

- Ringe (CALL_PHONE) - tilsvarende som for 1881 appen. Det ligger mange ringe-knapper i forskjellige lister som gjør det enkelt for kunden å ringe til en kontakt eller en oppføring i samtaleloggen.

- Se anropsliste (READ_CALL_LOG) + Lese sms/mms (READ_SMS). Anropslisten vises i et eget vindu i dialeren. Her vises også innkommende og utgående SMS'er. For å vise denne listen trenger vi å lese telefonens samtaleliste og SMS register.

- Endre anropsliste (WRITE_CALL_LOG) + Endre sms (WRITE_SMS). Fra anropslisten og detaljer om ett anrop er det mulig å slette loggen for det valgte anropet. For å kunne gjøre dette trenger vi skriverettighet til anropslogg og SMS logg.

- Se utgående samtaler (PROCESS_OUTGOING_CALLS) + Tlf-id (READ_PHONE_STATE). Appen har funksjonalitet som gjør oppslag mot 1881 ved innkommende og utgående samtaler fra ukjente numre (etter samtalens slutt) og viser informasjon om hvem dette var som en notification til kunden. Appen trenger tilgang til å se informasjon om innkommende og utgående samtaler for å kunne gjøre dette. Brukes også til å gi oppslag på alternative bedrifter ved ubesvarte anrop, for å kunne finne lengde og status på utgående samtaler.


En fullstendig liste med referanse til navnet finner du her - http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk