Følg

Hva er Eiendomspriser.no

Eiendomspriser.no er en vertikal på 1881.no som har til hensikt å belyse salgsoverdragelser med verdi på fast eiendom og borettslag. Tjenesten danner et godt utgangspunkt for å estimere verdier på tilsvarende boliger/eiendommer som de som er solgt. Tjenesten gir bruker mulighet til å søke på spesifikk adresse eller sted, eller navigere seg ved hjelp av et interaktivt kart. Videre kan bruker avgrense søket på periode. Ulike ikoner angir hva slags type boliger som er solgt. Det er også mulig å se historiske transaksjoner. Tjenesten fra 1881 og siste.no er også å finne integrert i mange av Amedia sine lokalaviser.

Eiendomspriser.no gir deg tilgang til all tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast eiendom og borettsandeler. Tjenesten inneholder også data fra Matrikkelen (Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister). Opplysninger som vises hentes fra Kartverket som forvalter dataregisteret. Informasjonen oppdateres fortløpende. Det er verdt å nevne at tjenesten IKKE er 100% komplett, og at bruker vil kunne se tilfeller der data ikke foreligger av ulike årsaker. Digitale Medier 1881 som står bak tjenesten jobber kontinuerlig med verdiøkning i form av forbedret datagrunnlag og integrering av relevante tilleggstjenester.

Grunnboken er offentlig. Å tinglyse en rettighet eller en forpliktelse som knytter seg til en eiendom innebærer å offentliggjøre at rettigheten eksisterer (kilde: http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Hva-er-tinglyst/Grunnboken/)

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk